Lôi Sáng - 雷燦Tổ đời thứ II Phật Sơn Hồng Thắng – Lôi Sáng:

Trương Hồng Thắng có người học trò là Lôi Sáng, là một đệ tử xuất chúng. Sở trường thủ pháp sử dụng là “Mộc Bình Thung” (công cụ được gép lại bởi nhiều mảnh gỗ, có hình dạng giống người, dùng để làm đối thủ khi luyện võ), công lực rất thâm hậu. Là truyền nhân đời thứ hai của môn phái Thái Lý Phật.

 

佛山鴻勝館二祖雷燦師祖

    雷燦師祖廣東開平縣人為佛山鴻勝始祖張炎公的入室弟子.

    自幼爰好武術,學藝聰敏有大展精湛,擅用秤椿手法.

    雷燦公設館有三不設:

  1. 有職業時不設.
  2. 有生意做時不設.
  3. 經濟充裕時不設.

    基於雷燦公的千字手能斷七條草,可見其功之深厚,使人欽服.

    後到廣州蓮井設館授徒.其徒有:譚三、劉忠、黃滔、黃森、鍾泰、劉有….

CÔNG TY TNHH RIO DESIGN
Địa chỉ: 11 Phạm Hữu Chí F.12 Q.5 TP.HCM
SĐT :  (08) 626 11 600
Mobile: 0907 512 368 - 0908 512 368
Email: dohoario@yahoo.com - dohoario@gmail.com
Websie: www.dohoario.com - www.quatangrio.com - www.quangcaorio.com