Thắng Nghĩa Cửu VănThắng Nghĩa Cửu Văn là chín nhập thất đệ tử của Chưởng môn Phái Thiếu Lâm Chánh Tông Thái Lý Phật - Võ Sư Huỳnh Chí Dân. Lần lượt được thầy đặc cho biệt hiệu như sau:

 

Đại đệ tử: Văn nho - Huỳnh Gia Lâm

大弟子:文儒 - 黃嘉林

 

Nhị đệ tử: Văn Long - Huỳnh Gia Bửu

二弟子:文龍 - 黃嘉寶

 

Tam đệ tử: Văn Trí - Huỳnh Gia Lương

三弟子:文智 - 黃嘉良

 

Tứ đệ tử: Văn Trung - Lưu Toàn Đức 
四弟子:文忠 - 劉全德

 

Ngũ đệ tử: Văn Hòa - Lý Văn Sanh
五弟子:文和 - 蔡信成

 

Lục đệ tử: Văn Nghĩa - Châu Kim Vĩnh
六弟子:文義 - 朱金永

 

Thất đệ tử: Văn Tín - Huỳnh Gia Toàn
七弟子:文信 - 黃嘉銓

 

Bát đệ tử: Văn Định - Huỳnh Gia Khánh
八弟子:文定 - 黃嘉慶

 

Cửu đệ tử: Văn Chính - Lạc Gia Mạnh

九弟子:文正 - 駱家滿

CÔNG TY TNHH RIO DESIGN
Địa chỉ: 11 Phạm Hữu Chí F.12 Q.5 TP.HCM
SĐT :  (08) 626 11 600
Mobile: 0907 512 368 - 0908 512 368
Email: dohoario@yahoo.com - dohoario@gmail.com
Websie: www.dohoario.com - www.quatangrio.com - www.quangcaorio.com