Trần Quan Bá - 陳官伯Tổ đời thứ II Hùng Thắng – Trần Quan Bá:

Nhị tổ Trần Quan Bá tiếp phụ chí, theo nghiệp cha. Ông ngày đêm lao tâm tổn lực cố sức phát dương quang đại môn phái. Ông ra sức truyền bá những tuyệt kỹ bình sanh của cha ông cho môn đồ đời sau.

Trần Quan Bá là con thứ của Trần Hưởng công. Bẩm sinh ông có tư chất thông minh, tính cách kiên cường, lại thêm được cha tận tâm truyền dạy võ công. Sau một thời gian cố gắng tập luyện, ông đã học hết những tinh hoa võ nghệ do cha truyền lại. Chính vì thế, nên ông được cha truyền lại quyền chấp chưởng “GIANG MÔN TÂN HỘI HÙNG THẮNG TỔ QUÁN”.

Các đệ tử gồm Trần Trường Mao, Trần Tượng Kim, Trần Triệu Hùng…….

Thời gian sau, tổ Trần Quan Bá đến Quảng Châu, lập võ quán nhận đệ tử. Ông mở võ quán không bao lâu thì học trò đến theo học rất đông. Một số học trò tâm đắc nhất của ông gồm: Nhan Diệu Đình, Huỳnh Phúc Vinh, Đàm Tam, Hồ Kỳ Biêu, Lý Hiến Chương, Thái Bá Đạt, Thái Bá Hùng…..

 

雄勝二祖陳官伯

二祖陳官伯承父業,繼父志,將父所傳發揚之光.並能深入研究.陳官伯是蔡李佛始祖陳享公次子.天資聰穎,品格堅剛,年未弱冠,盡獲父傳遂掌教于江門蔡李佛雄勝祖館.其徒如:陳長毛、陳象金、陳兆雄……

後陳官伯遷居廣州,乃設館授徒.聞名從而習技者.不可勝數,門徒著者,如顏耀庭、黃福榮、譚三、胡奇彪、李顯章、蔡伯達、蔡伯雄……

CÔNG TY TNHH RIO DESIGN
Địa chỉ: 11 Phạm Hữu Chí F.12 Q.5 TP.HCM
SĐT :  (08) 626 11 600
Mobile: 0907 512 368 - 0908 512 368
Email: dohoario@yahoo.com - dohoario@gmail.com
Websie: www.dohoario.com - www.quatangrio.com - www.quangcaorio.com