Trần Trường Mao - 陳長毛Tổ đời thứ III Hùng Thắng – Trần Trường Mao

Trần Trường Mao sinh tại Trần Gia Thôn, Giang Môn, Huyện Tân Hội. Từ nhỏ đã theo nhị tổ Trần Quan Bá học võ thuật. Ông vốn thông minh lanh lợi, nên tiếp thu những bài học rất nhanh, học ít hiểu nhiều. Hơn nữa, ông có thân pháp vô cùng linh hoạt cho nên được thầy chân truyền Thái Lý Phật quyền pháp, côn pháp cùng với các loại binh khí khác và cả y thuật. Có thể nói mọi thứ đối với ông đều tinh thông, môn đồ vô số.

Các đệ tử của ông bao gồm: Trần Tượng Hùng, Trần Nhất Minh, Huỳnh Giang…….

 

雄勝三祖陳長毛

陳長毛新會江門陳村子弟.自幼跟隨雄勝二祖陳官伯學藝,天質聰敏.身法靈活,盡得真傳凡蔡李佛拳類、棍法、軍器及醫術樣樣精通.門下勝數.

其徒有:陳象雄、陳一鳴、黃江…….

 

                               

 

CÔNG TY TNHH RIO DESIGN
Địa chỉ: 11 Phạm Hữu Chí F.12 Q.5 TP.HCM
SĐT :  (08) 626 11 600
Mobile: 0907 512 368 - 0908 512 368
Email: dohoario@yahoo.com - dohoario@gmail.com
Websie: www.dohoario.com - www.quatangrio.com - www.quangcaorio.com