Giới thiệu chi phái Thái Lý Phật

Muốn nhập Môn Phái Thái Lý Phật, các bạn cần tìm hiểu danh xưng (http://thangnghiaduong.com/lich-su.html) và có bao nhiêu chi phái. Dưới đây chúng tôi tóm tắt sơ lược để các bạn hiểu.
- Môn Phái Thái Lý Phật do hai sáng tổ là Trần Hưởng Công và Trương Viêm Công sáng lập.
- Trần Hưởng Công lấy hiệu là Hùng Thắng Thái Lý Phật (雄勝蔡李佛). Dạy tại Trần Gia Thôn Huyện Tân Hội Tỉnh Quảng Đông. (Truyền dạy cho con cháu họ Trần). 
- Trương Viêm Công lấy hiệu là Hồng Thắng Thái Lý Phật (鴻勝蔡李佛) mở võ quán tại Phật Sơn Quảng Đông. (Truyền bá tất cả không phân biệt họ tộc).
- Tổ sư Đàm Tam sáng lập nhánh Bắc Thắng Thái Lý Phật (北勝蔡李佛) mở võ quán tại Tiểu Bắc Thôn Quảng Châu. Như vậy Môn Phái Thái Lý Phật có ba chi phái chính thức:
+ Trần Hưởng Công = Hùng Thắng Thái Lý Phật.
+ Trương Viêm Công = Hồng Thắng Thái Lý Phật.
+ Đàm Tam Công = Bắc Thắng Thái Lý Phật.
- Sư Tổ Trương Viêm truyền dạy cho đệ tử là Lôi Sáng.
- Nhị Tổ Lôi Sáng truyền cho Tam Tổ là Đàm Tam, Tổ Đàm Tam cũng theo học Tổ Trần Quang Bá (Tổ Trần Quang Bá là Nhị Tổ Trần Gia Hùng Thắng Thái Lý Phật là con sáng Tổ Trần Hưởng Công).
- Tam Tổ Đàm Tam sáng lập ra Bắc Thắng. Như vậy Tổ Đàm Tam là truyền nhân đời thứ ba Hồng Thắng Thái Lý Phật; truyền nhân đời thứ ba Hùng Thắng Thái Lý Phật vừa là Thủy Tổ Bắc Thắng Thái Lý Phật.
- Thủy Tổ Đàm Tam truyền dạy cho đệ tử Đặng Tây (Đặng Văn Thành). Như vậy thầy Đặng Tây là truyền nhân đời thứ tư Hồng Thắng Thái Lý Phật; đời thứ tư Hùng Thắng Thái Lý Phật và là Nhị Tổ Bắc Thắng Thái Lý Phật.
- Cho nên khi Thầy Đặng Tây sang Việt Nam, truyền bá võ thuật, Thầy không phân biệt Tam Thắng (Hùng Thắng, Hồng Thắng, Bắc Thắng). (Trước Thầy Đặng Tây sang Việt Nam đã có Thầy Trần Nhất Minh đang dạy Hùng Thắng Thái Lý Phật tại Chợ Lớn). Vì Thái Lý Phật có chung một gốc và chính bản thân Thầy Đặng Tây đã là đệ tử Hồng Thắng; Hùng Thắng và Bắc Thắng.
- Nên Thầy thành lập Đoàn Lân Sư Rồng Thắng Nghĩa Đường. Thầy lấy tên Môn Phái là Thiếu Lâm Chánh Tông Thái Lý Phật. (Thái Phúc là đệ tử Thiếu Lâm hoàn tục, và Thanh Thảo Thiền Sư là đệ tử Thiếu Lâm).
- Như vậy Thiếu Lâm Chánh Tông Thái Lý Phật (少林正宗蔡李佛) do Thầy Đặng Tây (Đặng Văn Thành) sáng lập. Ai là đệ tử của Thầy Đặng Tây đều xưng là Thiếu Lâm Chánh Tông Thái Lý Phật. Nếu không phải đệ tử Đặng Tây thì không lấy được “Thiếu Lâm Chánh Tông Thái Lý Phật” vì không đúng nhánh.
- Hiện Thế Giới chỉ có duy nhất một Thiếu Lâm Chánh Tông Thái Lý Phật tại Việt Nam.
- Thầy Đặng Tây thành lập môn phái năm 1979 và đăng ký môn phái tại Hội Võ Cổ Truyền TP.Hồ Chí Minh năm 1989.
- Hiện tại Môn Phái Thiếu Lâm Chánh Tông Thái Lý Phật không có chi nhánh.
Địa chỉ chiêu sinh tại 269 Hải Thượng Lãng Ông P13. Q5.
Nơi liên lạc : 104 Tân Khai P4. Q11.
www.thangnghiaduong.com
CÔNG TY TNHH RIO DESIGN
Địa chỉ: 11 Phạm Hữu Chí F.12 Q.5 TP.HCM
SĐT :  (08) 626 11 600
Mobile: 0907 512 368 - 0908 512 368
Email: dohoario@yahoo.com - dohoario@gmail.com
Websie: www.dohoario.com - www.quatangrio.com - www.quangcaorio.com