Thái Lý Phật Thập Đại Thủ Tắc

Thái Lý Phật Thập Đại Thủ Tắc


一.  得师
Nhất. Đắc sư
(Được lòng sư phụ)

二.  苦练
Nhị. Khổ luyện
(chăm chỉ luyện tập)

三.  要当头手不善
Tam. Yếu đương đầu thủ bất thiện 
(Khi đương đầu với đối thủ tuyệt đối không được nhẹ tay).

四.  节色
Tứ. Tiết sắc
(Hạn chế tửu sắc)


五.  补食
Ngũ. Bổ thực
(Phải ăn uống bồi bổ cơ thể)

六.  要雄推飘打力
Lục. Yếu hùng thoi phiêu đã lực
(Đánh phải mạnh, ra đòn phải nhanh)

七.  气长
Thất. Khí trường
(phải tập luyện cho thể lực tốt và đầy đủ khí lực)

八.  发响
Bát. Phát hưởng
(Khi đánh phải la lớn để lấy khí thế)

九.  要敌奇逢来手不让
Cửu. Yếu địch kỳ phùng lai thủ bất nhượng
(Khi chiến đấu phải xuất kích bất ngờ, không được nương tay)

十.  要日久多磨推不动
Thập. Yếu nhật cửu đa mà thoi bất động 
(phải rèn luyện ý chí sắt đá, kiên định không thay đổi dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn nhưng vẫn kiên trì rèn luyện mã bộ vững như núi)


CÔNG TY TNHH RIO DESIGN
Địa chỉ: 11 Phạm Hữu Chí F.12 Q.5 TP.HCM
SĐT :  (08) 626 11 600
Mobile: 0907 512 368 - 0908 512 368
Email: dohoario@yahoo.com - dohoario@gmail.com
Websie: www.dohoario.com - www.quatangrio.com - www.quangcaorio.com